ဘုရားေပၚဖိနပ္မစီးဖို႔ ေျပာမရတဲ့ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား

0 333

ဘုရားေပၚမွာ ဖိနပ္စီးတဲ့ tourist 2 ေယာက္ ေျပာမရပါဘူး ျမင္းကပါရပ္က ေကာင္မေလး ၂ ေယာက္လဲ ဝင္ေျပာတယ္ မရဘူး ဘယ္ကလဲ ဘယ္မွာတည္းလဲ ေမးတာမေျပာပဲ ဆင္းသြားတယ္ အဆင့္မရွိတဲ့ နိဳင္ငံျခားသားေတြ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးေတြမွာ ေျပာရမယ့္ တာဝန္ရွိတယ္ ဖိနပ္ကေလးမွ မခြ်တ္နိဳင္လဲ မတက္ခဲ့ၾကနဲ႔ေပါ့ ပုဂံဘုရားေတြက ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ တည္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ႕ေတာ့ လိုက္နာသင့္တယ္ ဘုရားေပၚတက္ရတာကို သူတို႔အတြက္ လြန္လွျပီ …

ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္မ်ား

Reply ေရးရန္

သင္၏ email လံုၿခံဳမႈအတြက္ စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။