ျမန္မာ့သတင္း

ဘရာဇီး အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခုတြင္ ဓားမ်ားျဖင့္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြား၊ လူ ၃၁ ဦးေသဆံုး

ဘရာဇီးႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခုတြင္ အက်ဥ္းသားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က အျခားအဖြဲ႕ကို ဓားကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ လူ ၃၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ေျပာ သည္။ ေထာင္တြင္းလူအစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈသည္ ဘရာဇီးတြင္ သီတင္းပတ္တစ္ပတ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသဆံုးသူအမ်ားစုသည္ ေခါင္း ျပတ္၊ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ ေစာေစာအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈသည္တစ္နာရီခန္႔ပင္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ဟုအာဏာပိုင္မ်ား က ေျပာသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးဂိုဏ္းႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ PCC ႏွင့္ CV တို႔သည္ ဇူလိုင္လထဲ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက်ဳိးပ်က္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍အက်ဥ္း ေထာင္ထဲရွိ အဆုိပါဂိုဏ္းသားမ်ား သည္ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္သတ္ ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေထာင္တြင္း အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈႏွစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံေျမာက္ ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိေဒသသည္ ကိုကင္းထြက္ရွိရာဘိုလစ္ဗီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပီ႐ူးႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိ မိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဂိုဏ္းမ်ား အာဏာႀကီးစိုးရာေဒသျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးတြင္ အက်ဥ္းသားေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေထာင္မ်ား၏စုစုေပါင္းဝင္ဆံ့ဦးေရကို ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ ေနသည္ဟု တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကဆိုသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ၂၆ ခုတြင္ အနည္းဆံုးေထာင္တစ္ခုစီ အသစ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅ဝ သံုးစြဲ မည္ဟု သမၼတ တီမာက ေျပာခဲ့သည္။

Ref : AFP
#democracytoday

Add comment

Like Us!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.