သတင္းစံု

ဖိုမ သဘာဝ

ရုပ္သံဗီဒီယိုမ်ား

ဗဟုသုတအစံု

ေရနစ္ ေနတဲ့သူ ကို ဘယ္လို ကယ္ ရမလဲ

ေရနစ္ ေနတဲ့သူကို ကယ္ မယ္ဆိုရင္ ကယ္ မယ့္သူ ကိုယ္တိုင္ က ေရ ေကာင္းေကာင္း ကူးတက္ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး က်န္းမာေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ရပါမယ္။ ဒီလို အခ်က္ေတြ ျမင္ရၿပီဆိုတာနဲ႔ ေရနစ္ ေနတယ္ ဆိုတာကို ခ်က္ခ်င္း သိႏိုင္ပါတယ္။ေရထဲမွာ လူက ယက္ကန္ ယက္ကန္နဲ႔ ျမွဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ ျဖစ္ေနမယ္၊ ပါးစပ္ႀကီး ဟေနၿပီး ေခါင္းက အေနာက္ကို လွန္ေနမယ္။…
အျပည့္အစံုၾကည့္ရန္...